ChristenUnie stelt vragen over slibstort recreatieplas Culemborg

3-luik Redichemse Waard 1888.jpg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB-01.png
Door Bestuur CU op 27 maart 2018 om 17:00

ChristenUnie stelt vragen over slibstort recreatieplas Culemborg

De ChristenUnie stelt Kamervragen over de stort van vervuilde grond en slib uit het buitenland in Nederlandse recreatieplassen. ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik: “Ik vind het heel zorgelijk dat vervuilde grond en slib uit het buitenland in Nederlandse diepe plassen worden gestort. Ik kan mij de ophef in Culemborg over de recreatieplas goed voorstellen. Ik wil dat minister Van Nieuwenhuizen het toezicht op geïmporteerd slib gaat aanscherpen en voorkomt dat verontreinigd slib in ons water terechtkomt. Schoon water is juist zo belangrijk voor Nederland. We moeten zuinig zijn op onze recreatieplassen en waardevolle natuur. Daarom heb ik de minister van infrastructuur de volgende vragen gesteld:"

Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het dumpen van vervuild slib uit het buitenland in een Nederlandse recreatieplas.

  1. Kent u het artikel 'De recreatieplas wordt een afvoerputje' en ‘Vervuilde grond hier gedumpt; Vies slib uit buitenland in Nederlandse putten’ in De Gelderlander d.d. 26 maart 2018?
  2. Bent u met mij van mening dat het onwenselijk en onverantwoord is om slib uit het buitenland te storten met een andere samenstelling dan de grond in het stroomgebied waar de zandwinput zich bevindt die voor de stort wordt gebruikt? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u met mij van mening dat het onwenselijk en onverantwoord is om slib in zandwinputten te storten met een overvloed aan nutriënten, waardoor excessieve algengroei ontstaat? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u met mij van mening dat alle slib, ongeacht de afkomst, bij toepassing in Nederland ook in Nederland gekeurd zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u aangeven op welke manier geborgd wordt dat geen verontreinigd slib wordt toegepast?
  6. Kunt u toelichten wat de rol van Rijkswaterstaat is in deze? Is Rijkswaterstaat volgens u voldoende in staat om toezicht en handhaving uit te voeren? Waarom wel/niet?
  7. Bent u met mij van mening dat de opbergcapaciteit in diepe plassen beter bewaard kan worden voor toekomstige binnenlandse behoefte aan berging van slib uit onze eigen rivieren? Zo nee, waarom niet?
  8. Op welke wijze worden toezicht en handhaving verbeterd in de Omgevingswet? Bent u bereid vooruitlopend daarop alvast maatregelen te treffen om het toezicht op de handel en verwerking van slib te verbeteren?

Labels: