Verkiezingsprogramma 2010-2014

Groeien in verbinding

Onze mooie Lekstad heeft veel kwaliteiten, die nog niet optimaal benut worden. Juist in economisch moeilijke tijden hebben we elkaar nodig. De ChristenUnie wil mensen en mogelijkheden bij elkaar brengen om onze stad als ‘Brugstad’ tot bloei te brengen. Daarom gaat de ChristenUnie voor groei in verbondenheid.

Onze stad heeft als kleinste Grote Stad van Nederland meer en andere uitdagingen dan andere plaatsen met een gelijke omvang. In deze tijd worden we hier meer mee geconfronteerd dan ooit. Oplossingen lijken in deze tijd van economische teruggang wellicht nog moeilijker dan anders. De ChristenUnie ziet hierin echter ook kansen: er wordt een beroep gedaan op onze creativiteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Groeien in verbinding
De ChristenUnie is er voor u en voor jou! Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor onze samenleving. Dat doen we vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij onze samenleving en vanuit onze christelijke overtuiging. Als inwoners van onze gemeente zijn we geen losse eenheden die met de rug naar elkaar toe staan. We zijn als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. Wij willen daarom ruim baan geven aan die gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen, geloofsgemeenschappen, bedrijven en verenigingen vormen de basis van de samenleving. Daarin wil de ChristenUnie investeren.

Bloeien in verbondenheid
De ChristenUnie verbindt beleid met passie, waarden en levensovertuiging. De ChristenUnie is een partij van bruggenbouwers die de handen uit de mouwen willen steken. We willen bruggen slaag tussen mensen, organisaties en stadsdelen die nu nog grotendeels los van elkaar opereren. Als christelijke partij kiezen we bewust voor leven in verbondenheid met God, de natuur en de mensen om ons heen. Dit wordt concreet in zeven speerpunten:

Download Verkiezingsprogramma 2010-2014