Speerpunten 2014-2018

We vertellen u graag:

Waar we voor staan

De ChristenUnie wil medeverantwoordelijkheid dragen voor het welzijn en de ontwikkeling van de stad. Dit vanuit de volgende kernwaarden:

  • Hart voor de stad en haar bewoners
  • Helder en eerlijk
  • Samen sterk en veelkleurig

Met elkaar zorgen we voor onze stad. Dit doen we door wat goed is te koesteren. Maar ook door scherp te letten op misstanden, onrechtvaardigheid en willekeur. In goede en in slechte tijden.

De laatste jaren waren een tijd van economische teruggang. Hierdoor is een stuk minder gemeenschapsgeld beschikbaar. Dat betekent kiezen óf delen. Dingen niet meer doen, óf met elkaar de schouders eronder zetten. Hierbij verdient iedereen een stem.
Onze inspiratie, moed en manier van politiek bedrijven zijn geworteld in ons christelijk geloof. We kiezen er bewust voor om te leven in verbondenheid met God en van daaruit met de schepping en de mensen om ons heen.

Wat hebben we gedaan

Een greep uit concrete resultaten die we voor de stad hebben geboekt: 

  • Cultuurhistorie en natuur voor de toekomst veilig gesteld, o.a. door het overambitieuze plan Culemborg aan de Lek te voorkomen
  • Bezuiniging en overdracht beheer jachthaven in goede banen geleid ten dienste van het algemeen belang en het verenigingsleven.
  • Bewoners gehoor en een stem gegeven door persoonlijke betrokkenheid en door een nieuw geluid te laten horen.

Waar we voor gaan

We verstevigen de lokale democratie: Ieders stem wordt gehoord. Directe betrokkenheid van het bestuur bij initiatieven van de stad weegt zwaar voor de ChristenUnie

We waarborgen zorg voor chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en jongeren bij de overgang van Rijk naar gemeente. Dat doen we met aandacht en zorg voor betrokkenen en voor deskundigen op deze terreinen.  

We versterken het lokale karakter, de economische veerkracht en de veiligheid van de stad. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn wij voor de concentratie van winkels en horeca gelegenheden in het centrum. Daartoe dienen de winkeltijden in balans te zijn en gehandhaafd te worden. We ondersteunen het bedrijfsleven bij het leren innoveren. We zijn voor het vergroten van de sociale weerbaarheid van winkelpersoneel en buurtbewoners, naast proportionele handhaving

Verkiezingsprogramma downloaden