Speerpunten 2018-2022

De ChristenUnie wil vanuit haar christelijk geloof dienstbaar zijn aan iedereen in de Culemborgse samenleving. We richten ons op het algemeen belang en vinden het belangrijk dat we omzien naar mensen die hulp nodig hebben.

We zijn een partij die zich grondig in onderwerpen verdiept en taaie dossiers niet schuwt. We zoeken verbinding met andere partijen en de inwoners, de bedrijven en de instellingen in onze stad.

Wij geloven in de veelkleurigheidrijkdom en veerkracht van onze stad. Daarom richten we ons met veel enthousiasme op de nieuwe raadsperiode. We hebben ons met passie ingezet voor waardevolle zaken in de stad, zoals de Redichemse Waard, de jachthaven en het grote aanbod van cultuur en sport, voor zoveel mogelijk doelgroepen. We zijn een van de voortrekkers van het werken aan Culemborg Energieneutraal.

We vinden het van levensbelang dat we onze wereld op een goede en duurzame manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Want we zijn er voor elkaar!

Daniël Jumelet

Onze speerpunten

Laagdrempelige en respectvolle zorg

voor wie dat nodig heeft

  • Meer aandacht voor preventie
  • Hulp en steun voor mantelzorgers
  • Opvoedingsondersteuning waar nodig
  • Stimuleren van initiatieven als BonVie, Leerhuis, Culemborgkanmeer, Culemborg herstelt, Family Factory, Jobhulp en Schuldhulpmaatje

Echt samenleven

Oog voor elkaar en voor de natuur

  • Praktische en financiële ondersteuning voor bewoners die samenwerken aan ontmoeting
  • Laagdrempelige hulp bij het energieneutraal maken van de eigen woning
  • Bij overlast in de buurt stellen omwonenden en gemeente samen regels op

Weg met de kloof tussen bevolking en bestuur

Iedereen krijgt een stem

  • Inwoners denken mee op basis van loting
  • Het ondernemersfonds transformeren naar de BIZ-regeling: meer inspraak ondernemers
  • Bestuurlijk zelfstandig, ambtelijke samenwerking met beperkt aantal passende gemeenten