Kort en bondig 2010-2014

Scherp, betrokken, ChristenUnie!

Deze tijd vraagt om een krachtige gemeenteraad met een frisse blik! De ChristenUnie wil creatief en kritisch meedenken en meebouwen. Geïnspireerd en met hart voor mensen, omdat we elkaar nodig hebben. Onze speerpunten:

 1. Veiligheid: samen leven  
   - De straat teruggeven aan de Culemborgers door een totaalaanpak van onderwijs, integratie en
     veiligheid
   - Wijkagenten en wijkverpleegkundigen terug in het straatbeeld
   - Probleemjongeren aanpakken en coachen naar beter gedrag

2. Welzijn: samen zorgen
  - Zorg op maat leveren aan ouderen met persoonlijke aandacht
  - Voorlichting over verslaving; duidelijke preventie op alle scholen
  - Nieuwe inzet voor een huisartsenpost in de Barbarakliniek

3. Economie: samen winnen
  - Stimuleren van duurzame innovatie, zodat onze ondernemers met mooie en goede producten
    sterker staan
  - Extra werkervaringsplaatsen in ICT, meubelboulevard en in de zorg
  - Beschermen kleine ondernemers tegen grote winkelketens
  - Investeren in toerisme door aanleg van fietsroutes rond de stad en een landelijke campagne
    ‘Culemborg de groene parel van Midden-Nederland

Download Verkiezingsprogramma 2010-2014