ChristenUnie en CDA vragen het college om een lokaal isolatieplan tegen energiearmoede

Armoede -rekening betalen.jpg
Door Fractie CU op 26 september 2022 om 14:03

ChristenUnie en CDA vragen het college om een lokaal isolatieplan tegen energiearmoede

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag op Prinsjesdag aangekondigd om mensen met energiearmoede via een Energieplafond voor 1 jaar tegemoet te komen. Volgens Kees van der Zaag, fractievoorzitter ChristenUnie, is dit een belangrijke eerste goede stap.

Hij vindt dat er meer nodig is om duurzame energiearmoede tegen te gaan. De prijzen van gas en elektriciteit blijven stijgen en er zijn veel alleenstaande huishoudens en gezinnen in Culemborg met lage inkomens die in een slecht of matig geïsoleerd huis wonen. Ze hebben geen geld om zelf te kunnen verduurzamen. We moeten er alles aan doen deze huurders en eigenaren te helpen, waar dat mogelijk is. ChristenUnie wil daarnaast een meldpunt voor slecht geïsoleerde huizen. In navolging van de Woonbond moet er in Culemborg huurverlaging komen voor slecht geïsoleerde huizen. Enkel glas is daarbij een onderhoudsgebrek en een reden voor huurverlaging.

Verder wil Kees van der Zaag dat het college met de begrotingsbehandeling van 2023 met extra maatregelen komt om energiearmoede terug te dringen. Raadslid Marco van Zandwijk vult hem aan: ”Juist met het huidige (tijdelijke) overschot in de begroting, welke het gevolg is van de eerder ingevoerde verhoging van de OZB, zou dat moeten kunnen. We moeten ook lokaal doen wat mogelijk is. Als het aan ons ligt zetten we dat geld in voor gezinnen en huishoudens die nu onze steun verdienen. Moeten er alles aan doen om te voorkomen dat gezinnen en huishoudens zich anders echt in de schulden moeten steken. Daar nu niet actief op acteren zal tot een veelvoud aan maatschappelijke kosten leiden” aldus van Zandwijk.

Voor meer informatie: zie artikel 33 vragen lokaal isolatieplan.