CU biedt alternatieve begroting

Binnenstad Culemborg - Winteravond 02
Kees van der Zaag.jpg
Door Kees van der Zaag op 11 november 2021 om 08:00

CU biedt alternatieve begroting

Vandaag komt de gemeenteraad bijeen om over de begroting van 2022 te praten. Voor de ChristenUnie zijn er drie speerpunten: 

1. Culemborg is geen Manhattan (ook niet Amsterdam, Utrecht of Rotterdam);

2. Zorgen voor een financiële solide basis voor de toekomst;

3. Investeer nu in de (bestaande) lokale samenleving. 

Lees hier meer over in onze alternatieve begroting voor een bloeiend Culemborg 2022. Dinsdagavond heeft de raad en het college onze plannen ontvangen

De ChristenUnie stelt bij de begroting van 2022 een eenmalige projectsubsidie voor van €50.000,-. Met als doel om de starterswoningen en doorstroom van woningen voor starters en doorstromers met een modaal inkomen te bevorderen. We hebben een Pamflet Versneld bouwen van starterswoningen en Doorstroming realiseren voor modale inkomens met concrete maatregelen gemaakt.