11. Kees van de Vate (1938)

Sinds een paar jaar heb ik mijn politieke huis in de ChristenUnie gevonden. Ik hecht aan een politiek waarin –met vallen en opstaan- Bijbelse noties als gerechtigheid en liefde worden nagestreefd. Praktisch gezien heeft de opstelling van de plaatselijke afdeling mij enthousiast gemaakt. Inmiddels ben ik 78 jaar oud en daarom kan mijn bijdrage slechts beperkt zijn, voornamelijk moreel.

In mijn werkzame leven was ik bioloog (genetica) en predikant. Mijn expertise ligt voornamelijk in natuur en milieu, in theologie en medisch-ethische onderwerpen als abortus, embryo-research, prenatale diagnose, etc.. Ik schreef daar zelfs ooit een boek over.

Ik hoop op een Culemborg waar ieder mens en ieder levend wezen tot zijn of haar recht kan komen.

Kees van de Vate