Karin de Winter

Ik ben Karin de Winter-de Groot, getrouwd met Kees en moeder van vier kinderen. In het dagelijks leven ben ik kinderlongarts in het WKZ Utrecht.

Ik ben al sinds de start van ChristenUnie Culemborg bij de partij betrokken. Ik kies graag voor een partij die, door de bijbel geïnspireerd, beleid wil maken voor en met mensen; maatschappij en milieu.

Als steunfractielid wil ik me graag inzetten voor een goede uitvoering van alle zorgactiviteiten die vanuit de gemeente Culemborg geleverd moeten worden. Daarnaast ga ik voor het in stand houden van mogelijkheden voor alle kinderen om zich breed te kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld via sport, muziek en kunst. Als kinder(long)arts hebben deze thema’s mijn grote aandacht!