Kunst & cultuur

Kleurrijke dwarsverbanden:
Verbinden van kunst, onderwijs en (jeugd)cultuur

Culemborg heeft een aantal culturele centra en evenementen die een behoorlijk aantal mensen weet te trekken. Bij het doorvoeren van bezuinigingen staat juist deze sector onder grote druk. Dat terwijl er nog genoeg dagen en avonden in het jaar zijn, dat er in de stad weinig of niets te doen valt. Vooral voor jongeren is de diversiteit in uitgaansmogelijkheden beperkt. Tegelijkertijd zorgen de bestaande uitgaansgelegenheden met name in het weekend voor onnodige overlast.

De ChristenUnie maakt zich sterk voor het behoud van culturele instellingen, waarbij het wenselijk is dat deze zoveel mogelijk op eigen benen komen te staan. Dit vraagt om een overgangsperiode en een positieve vorm van begeleiding door de gemeente. Cultureel erfgoed in de vorm van gebouwen, stadsgezichten en cultuurlandschappen is van onschatbare waarde en moet beschermd en onderhouden worden. Het vormt de ziel van de stad en geeft de stad samenhang. Met elkaar dragen we er zorg voor dat de bibliotheek, het museum en de theaterfunctie behouden blijven voor de stad en toegankelijk zijn voor iedereen. Belangrijke samenbindende voorzieningen als de kinderboerderij, de plantage en volkstuinen dragen we met elkaar door de crisis heen. Juist de diversiteit die Culemborg kenmerkt, maakt de stad aantrekkelijk.

De ChristenUnie ondersteunt van harte initiatieven als ‘cocreatie Culemborg’. Juist dit zijn tekenen van onderlinge verbondenheid en creativiteit. Het leidt ook tot een broodnodig nadenken over hoe initiatieven van bewoners(collectieven) op een democratische manier geborgd worden in onze samenleving.

Jongeren verdienen speciale aandacht in een tijd die grote veranderingen kent. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente meehelpt en –denkt om jongeren hun plek te laten vinden in onze samenleving en dat concreet maakt in de stad.

Voor de ChristenUnie betekent dit concreet:

  • Verbinding maken tussen professionele kunstinstellingen en verenigingen voor amateurkunst en scholen door het instellen en ondersteunen van een cultuurcoöperatie.
  • Een eerlijker verdeling in de eigen bijdrage die inwoners betalen voor het gebruik van voorzieningen. Jongeren uit gezinnen met een ontoereikend inkomen een beroep, kunnen en beroep doen op de cultuur- en sportfondsen die Culemborg kent. Voor minima dienen soortgelijke fondsen te worden opgezet.
  • Meewerken aan initiatieven die bijdragen aan het uitbreiden van de diversiteit van (dag)horeca.
  • Tegengaan overlast van nachtelijke cafébezoekers door het hanteren en handhaven van duidelijke sluitingstijden, in plaats van een ‘dichtedeurbeleid’.
  • Beschermen van het historische stadsgezicht door documentatie en handhaving/herstel van subsidie van onderhoud van monumentale panden
  • Meewerken bij de renovatie van voormalige 'De Gelderland'-fabriek voor realisatie voor laagdrempelig en kwalitatief cultureel centrum
  • Creatief gebruiken van leegstaande panden door deze als atelier- of oefenruimte aan kunstenaars aan te bieden.
  • Verbieden van kindonvriendelijke reclameposters op straat.
  • Samen met andere gemeenten opzetten van een programma dat ouders leert en ondersteunt hoe kinderen te begeleiden in het gebruik van Internet en sociale media.
  • Zoeken naar nieuwe manieren om jongeren en ouderen met elkaar in contact te brengen en meer begrip en respect bij jongeren en ouderen te kweken.
Labels

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht