Verkeer & Mobiliteit

Praktisch verbonden:
Bereikbaarheid op maat, van wijk tot wijk, van mens tot mens

Door de doorsnijding van Culemborg door de spoordijk en het feit dat één kant van de stad wordt begrensd door de Lek, is de verkeersstructuur niet optimaal. Op de Stationssingel en de Tunnelweg staat het verkeer dagelijks vast. Mobiliteit is zowel een groot goed, als een probleem (vervuiling, lawaai e.d.). Verkeersmaatregelen zijn daarom nodig, maar teveel sturen werkt averechts. In ieder geval moeten oplossingen voldoende kwaliteit en veiligheid bieden. Er zijn nog teveel onoverzichtelijke verkeerssituaties waarbij kwetsbare verkeersdeelnemers aan het kortste eind trekken.

De ChristenUnie staat voor veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Hoe meer het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid integraal benaderd worden, hoe beter. Dit vraagt om een langetermijnvisie. De ChristenUnie maakt zich hard voor een robuust, snel, comfortabel en fijnmazig netwerk van geasfalteerde fietspaden en/of fietsroutes; ze houdt daarbij rekening met groeiende aantallen fietsers, fietsers met verschillende vaardigheden en een verdere groei van het aantal fietsers in de toekomst. De gemeente onderhoudt de fietspaden goed en regelmatig en vergeet de fietsroutes niet bij het strooien.

Voor de ChristenUnie betekent dit concreet:

 • Bescherming van zwakke verkeersdeelnemers (wandelaars en fietsers) door te blijven werken aan het veiliger maken van verkeersknelpunten en onoverzichtelijke situaties.
 • Opschonen van de stad van onnodige verkeersborden, omdat deze eerder een onduidelijk verkeersbeeld scheppen.
 • Betere wandel- en fietsverbindingen tussen bebouwde kom en buitengebied.
 • De Vianense Poort wordt afgesloten voor autoverkeer.
 • De dwarsverbindingen tussen Goilberdingen en Parijsch worden alleen aangelegd als voldoende wordt geïnvesteerd in kwaliteit en veiligheid.
 • Het parkeercompensatiefonds wordt toegesneden op de verschillende situaties in de stad, met name om nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad niet onnodig worden te belemmeren. Dit betekent dat de bijdrage voor nieuwe parkeerplekken in de binnenstad in verhouding op het geheel van het aantal plaatsen in de binnenstad wordt doorgerekend.
 • Aanleg van doorgaande fietsroutes in Noord/Zuid en Oost/West richting door:
  • Aanleg vrijliggend fietspad langs de schoolroute van Everdingen - Culemborg
  • Verbreden van het ‘Melkbrugje’ tussen de Parallelweg-West en Parallelweg-Oost.
  • Invoeren van fietsstraten waar met borden wordt aangegeven dat de auto te gast is met snelheidsbeperkende maatregelen waar het fietsverkeer ongehinderd kan passeren en het autoverkeer snelheid moet minderen
 • De Lekdijk wordt in de weekenden een autoluwe zone. In de weekenden is de dijk een onveilige plek door motorrijders, die wandelaars en fietsers van de weg af drukken. Motoren kunnen eenvoudig worden geweerd. Hierbij blijft de bereikbaarheid van ´Werk aan het spoel´ en aanwonende gegarandeerd, waar fietsers en wandelaars van de mooie omgeving kunnen genieten.
 • Het verbeteren van fietsenstallingen bij winkelcentra en bij het NS-station.
Labels

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht