Economie & Financiën

Economie & Financiën

Samen winnen: Verbinden van economie, techniek en duurzaamheid

De wereld zit momenteel in een recessie. Hoe de economische ontwikkelingen in de komende jaren zullen zijn, valt onmogelijk te voorspellen. Naast bedreigingen zoals afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid, biedt deze situatie ook kansen om tot een duurzamere economie te komen. Ook in Culemborg hebben we te maken met werkeloosheid en zijn mensen en bedrijven in de problemen geraakt door de recessie. Het is de dure plicht van het gemeentebestuur om duidelijk te maken waaraan ze haar geld uitgeeft en hoe dit bijdraagt aan de bloei van de gemeente, zeker in economisch moeilijkere tijden.

De ChristenUnie wil zich vooral inzetten voor gemeentelijke voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de kwetsbaren in onze samenleving en hen hiermee een goede en herkenbare plaats in de maatschappij geven. De samenleving draait niet alleen om geld, maar om mensen. Wij willen ons sterk maken voor creëren van lokale werkgelegenheid, toegankelijke voorzieningen en passende ondersteuning voor de burger.

In deze tijd van recessie is het van groot belang dat lokale, en dus kleine tot middelgrote ondernemers blijven bestaan. Culemborg moet deze ondernemers actief ondersteunen en meedenken met het ontwikkelen van innovatieve, duurzame en groene activiteiten. Te denken valt aan het stimuleren van een duurzame meubelindustrie, milieubewuste en innovatieve landbouw en veeteelt en andere vormen van creatief ondernemerschap binnen de gemeentegrenzen.

Culemborg dient het algemeen belang te waarborgen en bij het bepalen van het beleid ook te kijken naar de kleine ondernemer. Ook als het bijvoorbeeld gaat om de openstelling van winkels op zondag. De CU gunt iedere inwoner van Culemborg zijn/haar rustmoment en wil daarbij kleine zelfstandigen in bescherming nemen tegen grote winkelketens, daar waar nodig. De CU streeft nadrukkelijk niet naar een rustdag die door een religieuze minderheid wordt opgelegd, al is zij overtuigd van het heilzame effect van een collectieve rustdag in een economie die door de vervaging tussen werk en privé steeds meer hectisch wordt.

Actiepunten:

 • Stimuleren van werkgelegenheid door het ondersteunen van creatief ondernemerschap en duurzame innovatie bij de meubelindustrie, midden- en kleinbedrijf en ZZP-ers. Mogelijke middelen hiervoor zijn vestigingssubsidies, specifieke reserveringen in het bestemmingsplan en een helder inkoopbeleid van de gemeentelijke organisatie.
 • Bevorderen van stageplaatsen voor leerlingengroepen die moeilijk een plaats kunnen vinden op de arbeidsmarkt, waarbij de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft.
 • Opvoeding van kleine kinderen wordt als ‘passend werk’ beschouwd voor alleenstaande ouders, waarbij verdere scholing zal worden gestimuleerd
 • Optimaal benutten van de expertise van de ambtenaren i.p.v. externe bureaus
 • Evaluatie van de zondagsopenstelling; bescherming van kleine ondernemers en stimuleren van onthaasting door beperking van de bestaande zondagsopenstelling.
 • Voor de bevoorrading van winkels in de binnenstad moeten ruime ‘venstertijden’ worden gehanteerd met minimale hinder voor het winkelend publiek en aanwonenden.
 • Er komt één ondernemersloket waar bedrijven met alle (aan)vragen terecht kunnen.
 • Duurzame (her) inrichting van bedrijfsterreinen met klimaatneutrale voorzieningen.
 • Investeren in toerisme door de aanleg van fiets-, wandel- en kanoroutes in/rond de stad, gecombineerd met landelijke pr-campagne van Culemborg als de ‘Groene Parel van Midden-Nederland’.

  « Terug

  Plaats het eerste bericht!

  Nieuw bericht