Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur

Kleurrijke dwarsverbanden: Verbinden van kunst, onderwijs en (jeugd)cultuur

 

 


Culemborg heeft een aantal culturele centra en evenementen die jaarlijks een behoorlijk aantal mensen weet te trekken. Tegelijkertijd laat het culturele aanbod nog heel veel te wensen over en zijn er heel veel avonden in het jaar dat er in de stad weinig of niets te doen valt. Vooral voor jongeren zijn de mogelijkheden voor uitgaan erg mager. Tegelijkertijd zorgen de bestaande uitgaansgelegenheden voor onnodige overlast.

De ChristenUnie wil zich sterk maken voor herkenbare en toegankelijke instellingen en voorzieningen voor de burger. Ze wil de verbinding tussen onderwijs- en culturele instellingen blijven stimuleren door meer aandacht te vragen voor kunst en cultuur op school. We zijn trots op het culturele erfgoed in de vorm van gebouwen, stadsgezichten en cultuurlandschappen. Cultuur is van groot belang voor de samenhang in de stad. De bibliotheek, buurthuizen en verenigingsleven moeten gestimuleerd worden. Belangrijke samenbindende voorzieningen als kinderboerderij, volkstuinen en buurtwinkels moeten beschermd worden. De ChristenUnie is van mening dat de overheid in de voorwaardenscheppende sfeer een taak heeft.

In een samenleving, waarin we afnemende betrokkenheid constateren, zoeken we antwoord op de vraag hoe we kunnen ‘verbinden’ en mensen het gevoel hebben/krijgen erbij te horen, ertoe te doen, serieus genomen worden. Oftewel: hoe kunnen we de participatie vergroten?  Voor bloei zijn zowel fundamentele vrijheden (vrijheid van godsdienst, meningsuiting, vereniging en onderwijs), als ook gedeelde waarden en normen nodig. Geen vrijheid zonder verbondenheid.

Actiepunten:

  • Verbinding maken tussen amateur kunstverenigingen, kunstinstellingen en scholen. Stimuleren van cultuureducatie door verbinden van cultuurinstellingen met de scholen
  • Meer diversiteit in uitgaansgelegenheden voor jongeren.
  • Tegengaan overlast van nachtelijke cafébezoekers uit de regio door invoeren ‘dichtedeurbeleid’om 01.00 uur (net als in omliggende gemeentes).
  • Beschermen en herstellen van historische stadsgezicht door het opkopen en opknappen van beeldbepalende historische gebouwen (bijv. watertoren & stadsboerderij)
  • Creatief gebruiken van leegstaande panden door deze als atelier- of oefenruimte aan kunstenaars aan te bieden.
  • Verbieden van kindonvriendelijke reclameposters op straat
  • Betaalbare tarieven sportfaciliteiten voor sportverenigingen.
  • Buurthuizen en jeugdhonken in alle wijken, speciaal voor jongeren een alternatief bieden dat aansluit bij hun interesses.
  • tegengaan jongerenoverlast door het gericht organiseren van jongerenactiviteiten en door het creëren van hangplekken en skatebanen op overzichtelijke plaatsen.
  • Stimuleren van interesse voor techniek bijv. door het aanbieden van ‘sleutelplaatsen’ voor het sleutelen aan + opknappen van oude auto’s

« Terug

Reacties op 'Kunst & Cultuur'

lineke dirkse
Geplaatst op: 20-09-2009 20:53 Quote
Ik ben trots op Culemborg wat betreft de vele culturele activiteiten om een paar op te noemen; culemborg Blues, op de landelijke monumentendag de vele kooruitvoeringen, presentaties van diverse
kunstzinnige organisaties; schilderclub, Fransche School.
Omdat middelbare scholen mijns insziens steeds minder aandacht
aan Cultuurgeschiedenis/ Geschiedenis besteden; hoe kunnen we de jeugd meer hiervoor interesseren? Binnen de scholen of is dit in eerste instantie toch meer iets voor en binnen het gezin?
henk van der gronde
Geplaatst op: 13-05-2010 23:20 Quote
Geachte bestuurders van Culemborg,
Als schildersvereniging (Kleurg) hebbenwij op dit moment enorm behoefte aan
een nieuwe geschikte rumte. Ons atelier op markt 7 moeten we per 15 juli a.s. verlaten omdat ge gemeente het pand naast ons gaat verbouwen en de achter gelegen gebouwen gesloopt gaan worden.Wij betreuren dit ten zeerste omdat we al 8 jaar hier met onze schildersgroep een bijdrage hebben geleverd aan de cultuur van de culemborgse bevolking.
Onze jaarlijkse exposities hebben in totaal 7000 bezoekers getrokken.
En menige passant hebben we in contact kunnen brengen met
de schilderkunst.
Graag zouden we in overleg met de gemeente in dit pand willen blijven.
Mocht dit niet kunnen dan zouden we graag geholpen willen worden
om met elkaar een andere lokatie in de binnenstad te vinden.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Gronde
Nieuw bericht