3. Gert Mostert (1966)

Ik heb nu 4 jaar in de gemeenteraad hard gewerkt voor Culemborg. Ik heb veel geleerd en merk dat ik ontwikkelingen steeds meer positief kan beïnvloeden. Dat wil ik graag blijven doen, ook in de volgende raadsperiode. Ik wil me inzetten voor onder meer verduurzaming van de energievoorziening, duurzame mobiliteit, een goed functionerende en mooie binnenstad, bloeiend en duurzaam bedrijfsleven, een prettige en veilige woonomgeving, werk voor iedereen die dat kan en een echte SAMENleving met veel contact, ook tussen verschillende bevolkingsgroepen. Iedereen is waardevol.

.

Samen met mijn vrouw en dochter woon ik zo'n 13 jaar in Culemborg. Culemborg is een stad die je pakt. Ik ben van de stad gaan houden.

Buiten het raadswerk en mijn gezin om ben eigenaar van Levende Ruimte adviseurs. Met dat bureau werk ik samen met de bewoners aan een groene (woon-) omgeving. Vaak zijn gemeentes opdrachtgever. Dat heeft voordelen voor mijn raadswerk. Ik ken het functioneren van gemeentelijke organisaties van binnenuit.

Heb je een vraag aan Gert Mostert, dan kun je hem bellen of mailen.