Daniël Jumelet

Fractievoorzitter: Daniël Jumelet

Ik ben alleengaand vader van drie jonge kinderen. In het dagelijks leven werk ik als onderzoeker, adviseur en coach op het gebied van IT-infrastructuur en architectuur. Vanuit die rol kom ik bij allerlei bedrijven en organisaties in Nederland over de vloer, van grote luchtvaartmaatschappijen tot bibliotheken, van ministeries tot kleine uitvoeringsinstanties. Ook geef ik regelmatig trainingen en gastcolleges op hogescholen en universiteiten.

Sinds tien jaar ben ik actief als raadslid voor de ChristenUnie in Culemborg. Ik doe dat werk met veel plezier en overgave. Toen we in 2010 als nieuwe (eenmans)fractie in de gemeenteraad kwamen, waren we heel blij dat we ons geluid konden laten horen. Daar heb ik met overtuiging gebruik van gemaakt. Ik ben trots op wat we hebben bereikt door het veel te ambitieuze plan Culemborg aan de Lek te keren en de jachthaven naar de watersporters te laten overgaan. Maar ook ben ik heel dankbaar voor kleinere dingen, zoals de steun die we aan creatieve ondernemers hebben kunnen geven.

Ik vind het fantastisch om mijn stad te dienen vanuit de gemeenteraad, omdat ik mij betrokken voel bij de stad en – geraakt door het evangelie – hiermee de liefde van Christus concreet handen en voeten kan geven. Als raadslid doe ik er alles aan opdat wij Culemborgers in staat zijn met elkaar (samen dus!) het mooie karakter van de stad behouden en waar nodig te versterken. Een veelkleurige stad waar:

  • zorg gewaarborgd wordt voor mensen die dit nodig hebben. Dit is momenteel belangrijker dan ooit, nu veel taken en verantwoordelijkheden worden overgeheveld van landelijk niveau naar plaatselijk niveau
  • Culemborgers op een evenwichtige manier betrokken worden bij besluitvorming die het algemeen belang dient en zij ondersteund worden in hun bijdrage aan de instandhouding van voorzieningen die het wonen in Culemborg glans geven
  • we duurzame, innovatieve producten maken en diensten leveren, waar we met z'n allen trots op zijn