Verslag ALV 2 Juli 2021

CU Culemborg Logo Social Media
Door Webredactie Culemborg op 2 juli 2021 om 21:31

Verslag ALV 2 Juli 2021

Hierbij vind u het verslag van de ALV van 2 juli 2021.

1. Opening

Na een avondgebed in de kapel van de Oud-Katholieke Kerk, onder leiding van de voorzitter, opende Simone de ALV.

 2. Benoeming nieuw bestuur

De ALV benoemde met algemene instemming de volgende leden in het nieuwe bestuur: Dicky Nieuwenhuis als voorzitter, Gertjan Kastenberg als penningmeester en Lindi Kemman-Melse als secretaris. “We zien ernaar uit om samen met de huidige en toekomstige fractie, schaduwfractie en alle andere leden CU-Culemborg op de kaart te zetten. Culemborg verdient het sociaal-christelijke geluid van de CU!”, aldus de nieuwe voorzitter.

Na de benoeming droeg Simone de leiding van de vergadering over aan Dicky.

3. Afscheid

De nieuwe voorzitter bedankte Simone Visser en Stephen Richards. Simone heeft zich als voorzitter jarenlang ingezet voor een herkenbaar sociaal profiel van CU-Culemborg, en heeft de kiesvereniging door verschillende fasen (lokale verkiezingen, deelname aan coalitie en rol in oppositie) geleid. We zijn Simone dankbaar voor de vele tijd en energie die ze gegeven heeft aan onze kiesvereniging.

Stephen Richards legde zijn taak als penningmeester neer. We zijn dankbaar voor de wijze waarop hij zijn rol heeft vervuld in het bestuur!

Daarnaast werd Klaas Eikelboom bedankt, die jarenlang het bestuur in diverse opzichten ondersteunde.

Simone, Stephen en Klaas, we wensen jullie Gods zegen toe voor de toekomst!

4. Opdracht selectie- en programma-commissie

De ALV keurde de opdracht voor de selectiecommissie goed. De commissie -die gevormd wordt door Wim Althuis, Jeanette Spijker en Karin de Winter- zal een voorstel aan het bestuur doen voor de kandidaat-lijsttrekker (uiterlijk eind augustus) en de lijst (uiterlijk 7 oktober). De vergadering wees op het belang van aantrekken van kandidaten uit groepen die CU-Culemborg nu nog beperkt bereikt, zoals Culemborgers met een katholieke en reformatorische achtergrond en de Molukse gemeenschap.

Ook de programmacommissie – die gevormd wordt door Charles de Wolff en Martijn Blom- kreeg met instemming van de ALV een opdracht mee.

5. Sluiting

De vergadering werd om 21 uur gesloten. 

Als je het afgelopen jaar een beetje het nieuws gevolgd hebt, dan weet je wat de voordelen zijn van een gezonde democratie en een goed openbaar bestuur. Een gezonde overheid c.q. gemeenteraad valt of staat met goede, stabiele en communicatieve volksvertegenwoordigers.

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie