Bernette Zuidhof

Ik ben Bernette Zuidhof. Ik woon nu ruim veertien jaar in Culemborg in een woongroep van Stichting Timon, een plek waar jongeren een tijdje met ons mee kunnen wonen op weg naar zelfstandig worden. Mijn dagelijks brood verdien ik als juridisch medewerker bij de gemeente Buren.

Door mijn werk kom ik veel in aanraking met gemeentepolitiek en weet ik van binnenuit hoe een gemeente werkt. Nu de Christenunie in Culemborg opnieuw in de oppositie terecht is gekomen wil ik mij concreet inzetten als steunfractielid. Ik ben breed geïnteresseerd en ik vind het belangrijk om als christen een bijdrage te leveren aan het mooier maken van Culemborg.