Start - pagina 10

 1. Selfie gemeenteraad Culemborg
  CU Culemborg Logo Social Media
  Door Webredactie Culemborg op 4 november 2016 om 10:00

  Twitterverslag raad najaarsrapportage 2016 en begroting 2017

  Verslag van de raadsvergadering van 3 november 2016 over de najaarsrapportage 2016 en programmabegroting 2017 in 140 tekens

  Lees meer...
 2. Daniël Jumelet vierkant
  Door Daniël Jumelet op 1 november 2016 om 20:00

  Algemene beschouwingen

  Tijdens de algemene beschouwen op 31 oktober maakten we de balans op, halverwege de raadsperiode. Daniël Jumelet: "We staan op een kruispunt. De recessie lijkt voorbij, maar de bezuinigingen werken nog door. ... De ChristenUnie wil aandacht vestigen op twee zaken ... een verbonden samenleving ... en de absolute noodzaak om onze manier van leven aan de capaciteit van onze planeet aan te passen."
  Lees meer...
 3. Gert Mostert vierkant
  Door Gert Mostert op 5 juli 2016 om 10:57

  Kloof

  CU-Raadslid Gert Mostert in 'Raadspraat' in de Culemborgse Courant: "De CU blijft een hartstochtelijk voorstander van bewonersparticipatie. Want samen vormen we een gemeenschap en door samen te werken benutten we elkaars creativiteit en talent. Maar dat moeten we goed organiseren."
  Lees meer...