Start

Twitterverslag Verkiezingscongres

topbanner verkiezingscongres christenuniezaterdag 26 november 2016 16:15 Hoop. Hoop voor Nederland, hoop voor Culemborg. Hét thema van het verkiezingscongres van de ChristenUnie. "Wees niet bang. Houd moed!". Nieuwsgierig? We waren erbij en doen graag verslag in 140 tekens. #HoopvolCU lees verder
RSS icon linking to RSS overview

"Bent u voldoende betrokken bij ... het nieuwe plan Spoorzone?"

Gert Mostert vierkantwoensdag 23 november 2016 13:11 "En stelt u het op prijs om in gezamenlijk overleg een plan te ontwikkelen dat breder gedragen wordt? Over het algemeen heerst het gevoel dat men geen inbreng heeft gehad en dat men graag betrokken is bij het ontwikkelen van een plan. Zo ontdekte CU-raadslid Gert Mostert tijdens de voorbespreking op 17 november. De Culemborgse Courant doet verslag. lees verder
Labels
10
Fractie
In de media

Daniël Jumelet in Raadspraat: "Hoop"

Daniël Jumelet vierkantdinsdag 08 november 2016 09:56 CU-fractievoorzitter Daniël Jumelet in de Culemborgse Courant: "Het lijkt erop dat het langzaamaan weer wat beter gaat met de economie. ... Maar wat de ChristenUnie betreft moet er nog veel gebeuren. ... Het zou mooi zijn als we Culemborg op de kaart zouden kunnen zetten als stad waar we werken aan hoop voor een solide samenleving." Hoe? Lees verder... lees verder
Labels
Fractie
In de media

Twitterverslag raad najaarsrapportage 2016 en begroting 2017

Selfie gemeenteraad Culemborgvrijdag 04 november 2016 10:00 Verslag van de raadsvergadering over de najaarsrapportage 2016 en programmabegroting 2017 in 140 tekens. lees verder
Labels
Fractie

Algemene beschouwingen

Daniël Jumelet vierkantdinsdag 01 november 2016 20:00 Tijdens de algemene beschouwen op 31 oktober maakten we de balans op, halverwege de raadsperiode. Daniël Jumelet: "We staan op een kruispunt. De recessie lijkt voorbij, maar de bezuinigingen werken nog door. ... De ChristenUnie wil aandacht vestigen op twee zaken ... een verbonden samenleving ... en de absolute noodzaak om onze manier van leven aan de capaciteit van onze planeet aan te passen." lees verder
Labels
Fractie
Lees meer nieuws